Nesplácení půjček

Ocitnout se v situaci, kdy nelze splácet – to je noční můra všech lidí s půjčkou a nejistou pracovní situací. Klidné spaní může člověku přinést pojištění proti neschopnosti splácení. Jedná se o pojištění, ve kterém se bankovní instituce zaručuje, že pokud z určitých důvodů nebude moci nadále schopni splácet (invalidita, nedobrovolná ztráta zaměstnání,…), banka splácení vaší půjčky převezme. To však lze sjednat pouze v době uzavírání půjčky. Co se tedy stane, když člověk přestane splácet?

V případech, že se opozdí jedna splátka, banky bývají mírné a nijak tuto skutečnost neřeší. Pokud není zaplacena ani druhá splátka, začíná se startovat systém, jak přinutit dlužníka platit – nejdříve upomínkami, pak hrozbou velkého penále, soudním vyrovnáním a v krajním případě i obstavením majetku.

Mějte však na paměti, že přestože dlužník porušuje svou část smlouvy o půjčce (tj. nesplácí), nemá banka právo hrozit čímkoliv – vždy musí být taková sankce uvedena ve smlouvě.